میخونم شادی روح هر کی بوده زیر دینت | متن مداحی | مهدی اکبری

میخونم شادی روح هر کی بوده زیر دینت

میخونم شادی روح هر کی بوده زیر دینت

خیر این محفل و مجلس برسه به شاه حسینت

الهی که برات نوکر تو روضه ها پریشون شه

مثه رضای قصاب و مثه حسین قارون شه

دل و دلبری هات خونه خرابم کرد

آقا جون خوبی هات تو روضه آبم کرد

میدونم تو جواب دلم و میدی

اگه هر کسی هر کجا جوابم کردی

بده عمری به موید به فدای رستگارت

من یه عمر سینه زدم با غزلای سازگارت

پیر غلام توی روضه منو باز بغلم کرده

با حرفاش منو تو راه شما ثابت قدم کرده

ای شاه با وفا مدد مدد مدد

ای معدن سخا مدد مدد مدد

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.