وفات حضرت زینب

میدون پر از غباره بذار برم | متن مداحی | سید مجید بنی فاطمه

میدون پر از غباره بذار برم عمه جان

میدون پر از غباره بذار برم عمه جان

نمونده راه چاره بذار برم عمه جان

دست من و رها کن بذار برم عمه جان

عموم رمق نداره بذار برم عمه جان

تو موندی برا حرم من موندم برا عمو

تو برگرد به خیمه ها من میشم فدا عمو

تو گودال افتاده تن عمو تو حرم ماتمه

من رفتم ای عمه زیارت مادرم فاطمه

****

تنت تو قتلگاهه پاشو بریم عمو جون

خواهر تو تو راهه پاشو بریم عمو جون

اینا حیا ندارن پاشو بریم عمو جون

خیمه ها بی پناهه پاشو بریم عمو جان

سنگایی که میزنن به روی تو میخوره

از نیزه شکسته ها کل پیکرت پره

به سینت با تیری عمو جونم دوخته شد جسم من

****

تو بین خاکی و خون دارن میرن تا حرم

یه کاری کن عمو جون دارن میرن تا حرم

هنوز تو زنده ای و دارن میرن تا حرم

اتیشه تو دستشون دارن میرن تا حرم

پاشو ای عمو جونم میترسم که دیر بشه

میترسم جلو چشام عمه جون اسیر بشه

پیچیده ای عمو تو قتلگاه ناله مادرت

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

 گلچین  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0