.  اشعار محرم 99 منتشر شد

نسیمی آشنا از سوی گیسوی تو می آید

نسیمی آشنا از سوی گیسوی تو می آید

نسیمی آشنا از سوی گیسوی تو می آید

نفس هایم گواهی می دهد بوی تو می اید

شکوه تو زمین را با قیامت اشنا کرده

و رقص باد با گیسوی تو محشر به پا کرده

زمین را غرق در خون خدا کردی خبر داری

تو اسرار خدا را بر ملا کردی خبر داری

جهان را زیر و رو کردست گیسوی پریشانت

از این عالم چه می خواهی همه عالم به قربانت

مرا از فیض رستاخیز چشمانت مکن محروم

جهان را جان بده پلکی بزن یا حی و یا قیوم

خبر دارم که سر از دیر نصرانی در اوردی

تو عیسی را به ایین مسلمانی در اوردی

خبر دارم چه راهی را به اوج نیزه طی کردی

از ان وقتی که اسب عشق را مردانه هی کردی

تو می رفتی و میدیدم که چشمم تیره شده کم کم

به صحرایی سراسر از تو خالی خیره شد کم کم

حدود ساعت سه جان من میرفت اهسته

برای غرق در دریا شدن میرفت اهسته

بخوان اهسته از اینجا به بعد ماجرا با من

خیالت جمع ای دریای غیرت خیمه ها با من

تمام راه بر پا داشتم بزم عزا در خود ولی

از پا نیفتادم شکستم بی صدا در خود

شکستم بی صدا در خود که باید بی تو برگردم

قدم خم شد ولیکن خم به ابرویم نیاوردمن

نسیمی اشنا از سوی گیسوی تو می اید

نفس هایم گواهی می دهد بوی تو می اید

نسیمی آشنا از سوی گیسوی تو می آید

 

.
.

متن شعر مداحی نسیمی آشنا از سوی گیسوی تو می آید

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0