هلا ای جسم من ای خفته ای زندانی دیوار

هلا ای جسم من ای خفته ای زندانی دیوار

فقط با مرگ از این خواب سنگین میشوی بیدار

فراری از تمام مردم دنیا مسیرم خورد

به قبرستان به شهر مردم آرام و بی آزار

می اندیشم به آرامش به خوابی خوش درون خاک

جهان ای بختک بی انتها دست از سرم بردار

به سر شوق رهایی داشتم از این جهان اما

نفس در سینه ام اصرار کرد اصرار کرد اصرار

به ساز خود مرا رقصاند و بی تنبوره رقصیدم

جهان این مست لامذهب جهان این پیر لاکردار

جهان آری چه فرقی می کند با سیب یا گندم

فریبم داد با دِرهم فریبم داد با دینار

جهان این استخوان خوک در دست جذامی ها

جهان این مثل آب بینی احشام بی مقدار

جهان یک روز در صفین جهان یک روز در تهران

فریبم داد با قرآن فریبم داد با دستار

جهان نگذاشت تا روز دهم در کربلا باشم

چه فرقی می کند حالا شوم تواب یا مختار

جهان این نخ نمای رنگ و رو رفته ولی گاهی

شبیه چادر مادربزرگم می شود گلدار

جهان این تیره‌ خاموش روشن میشود آری

محرم ها که می کوبم سیاهی بر در و دیوار

همان وقتی‌که اشکی میچکد در روضه از چشمم

همان وقتی که میگویند از گودال از مسمار

همان وقتی که در مشایه خوابم برد روی خاک

دلم آن خواب را میخواهد آن رویای بی تکرار

عمود آخر است و چشم های خیس من بسته است

به گوشم می رسد اهلا و سهلا مرحبا زوار

جهان پایان خوبی با حسین ابن علی دارد

تو تنها یک قدم در راه او بگذار باقی را به او بسپار

جهان زیبا جهان زیبا جهان زیبا جهان زیباست

جهان با حضرت زهرا جهان با حیدر کرار

 

.
شب ۲۹ شعبان ۱۴۰۰ حاج محمود کریمی
رواق امام خمینی
مشهد مقدس
مناجات با خدا
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.