وای هیزم آوردن دری سوخت پیکری سوخت

وای هیزم آوردن دری سوخت پیکری سوخت

وای بین آتیش مادری سوخت پسری سوخت

وای تا در افتاد دختری سوخت جگری سوخت

وای ناله پیچید معجری سوخت چادری سوخت

تو حرارت همه جا سوخت چشم تار بچه ها سوخت

زندگی مرتضی سوخت

سوخت بود و نبود حیدر سوخت میون خونه مادر

سوخت تو شعله در آخر

سوخت با تن زخم و تب دار سوخت ما بین دود و اورد

سوخت با نوک تیز مسمار

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

.

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net