پادشاهی که کنیزش خاک را زر میکند * کربلایی حسین طاهری

بازدید: 1359 بازدید

پادشاهی که کنیزش خاک را زر می کند

پادشاهی که کنیزش خاک را زر میکند

اذن او حداقل را حداکثر میکند

خضر پیغمبر نشسته گوشه ای و سال ها

روز و شب در مدح مولا شعر از بر میکند

راه مسجد بسته شد بر دیگران چون که خدا

هر عبادت را قبول از راه حیدر میکند

میرود با اسب چوبین در جهنم هرکسی

صحبت از غیر علی بالای منبر میکند

احتیاطا یا علی را با وضو گفتیم چون

واجب شرعیست کاری که پیمبر میکند

غالبا هم کارهای پیش پا افتاده را

در نبود مرد صاحب خانه نوکر میکند

روزهایی که علی مشغول صحبت با خداست

معجزاتش را به اذن الله قنبر میکند

از مقامش گفتم و در گوش دشمن ها نرفت

نطفه ی نا پاک گاها گوش را کر میکند

کافران را شیوه جنگیدنش مجبور به

اختیاری گفتن الله اکبر میکند

گوشه ای از مسجد کوفه سحر قبل از نماز

مینشیند رزق عالم را مقدر میکند

حرف خود را میزنم راحت به زوار نجف

حرف یک دیوانه را دیوانه باور میکند

آنقدر که مزه دارد دور این گنبد طواف

جبرئیل اینجا خودش را شکل کفتر میکند

خوردنِ چای عراقی با دِهینی از نجف

خستگی را از تن هر نوکری در میکند

از علی تا عرش گویند جانم روی چشم

بین خانه فاطمه وقتی که لب تر میکند

.

ولادت پیامبر و امام صادق هفده ربیع 98 کربلایی حسین طاهری

.

متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.

کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.

استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.net

.