وفات حضرت زینب

پیش چشمان پدر تا که معمم میشد | متن مداحی | محمدرضا طاهری

پیش چشمان پدر تا که معمم میشد

پیش چشمان پدر تا که معمم میشد

پیش چشم همه پیغمبر اکرم میشد

خلقا خلقا اگر حضرت خاتم میشد

پیش جبریل علی نیز مجسم میشد

همه دیدند پیمبر نسبی غالب را

اشهد ان علی ابن ابی طالب را

باد وقتی که به هم یال عقابش می ریخت

چقدر بوسه فرشته به رکابش می ریخت

آتش انگار که از رد شتابش می ریخت

هر چه سر بود همه پیش جنابش می ریخت

لشکر انداخته اینجا سپرش وقتی اوست

ملک الموت شلوغ است سرش وقتی اوست

ناگهان پر بر انداخته و می آید

زلف بر شانه اش انداخته و می آید

مست از خیمه برون تاخته و می آید

تیغ مانند علی آخته و می آید

باز او ناد علی تیغ به کف می خواند

چند بیتی رجز از شاه نجف می خواند

تیغ را روی سپر تا که به هم می کوبد

مشت بر سینه عمو پیش حرم می کوبد

مثل مولا شده شمشیر دو دم می کوبد

می زند اکبر و عباس علم می کوبد

اهل این طایفه در رزم به هم می مانند

ما همه بنده و این قوم خداوندانند

گَلدی میدان و میدانی پرشان اِلَدی

بو علی ابن حسیندی نِجه طوفان اِلَدی

باخدیلای ضربسین هامینی حیران اِلَدی

هر طرف گدی آتی ،جمعی پریشان اِلَدی

مرحبا باخ علیا حضرت سلطان دیدی

باخدی میدان ابالفضل علی جان دیدی

یک طرف چشم پدر چشم حرم دنبالش

یک طرف لشکر سیراب به استقبالش

مرکبش دید که خون لخته چکید از بالش

سر او خم شد و افتاد به روی یالش

مرکبش سوی حرم نه سوی شامی ها رفت

دید بابا پسرش سوی حرامی ها رفت

پدرش آمده خود را سر زانو بکشد

آمد داد کشد دست به گیسو بکشد

باید او خم شود و نیزه ز پهلو بکشد

یا که یک تیغه جا مانده زابرو بکشد

کاش گیرد پسرش زیر بغل هایش را

می کشد روی زمین پیش پدر پایش را

روی این خاک خدایا جگرش ریخته بود

مشت خاکی پس از او روی سرش ریخته بود

دید بال و پر او دور و برش ریخته بود

آه از بین دو دستش پسرش ریخته بود

دست را زیر تنش برد تنش جامی ماند

خوب شد بود عمو ورنه همان جا می ماند

تا بماند قسمش گریه کنان داد نشد

شانه را هر چه که با گریه تکان داد نشد

بوسه برزخم تبرهای سنان داد نشد

عمه را در وسط جمع نشان داد نشد

قد بابا به کنار پسرش راست نشد

این جوانمرده پس از این کمرش راست نشد

شاعر: حسن لطفی

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

 گلچین  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0