شهادت امام کاظم

کاروان آمده از راه پر از ماه | متن مداحی | حاج حسن خلج

کاروان آمده از راه پر از ماه

کاروان آمده از راه پر از ماه

چونان که طرفی در قرق جون و حبیب است و بریر است و در ان سو طرفی هم

قرق نافع و سعد است و زهیر است

نفس کرب و بلا زیر قدم های علی اکبر و عباس فرو رفت

که حرف از زدن تیر و گلو رفت

مبادا که مبادا دو شب بعد بگویند عمو رفت

نفس کرب و بلا رفت فرو دم نزد این خاک

و با سینه صد چاک فقط دید و فقط دید

فقط زرد شد و سرخ شد و سرخ شد

از اخر این حادثه ترسید

بگزارید که این بار روایت کنم از زاویه دید سحابه جریان را

بگزارید که عابس که خودش هست بهم ریخته حضرت عباس

روایت بکند صحنه جانسوز ورودیه هفتاد و دو جان را

بگزارید که در پای حبیب ابن مظاهر بکنم ذبح زمان را

بگزارید که این بار نگویم که وزید اه نسیمی و دل خواهر ارباب بهم ریخت

بگزارید نگویم که همان بدو ورودیه هم از گریه یک طفل دل اب بهم ریخت

بگزارید نگویم ز صدای نفس شیحه ده اسب رقیه وسط خواب بهم ریخت

بگزارید شبی در وسط ظهر بگوید که چنان شد

بگزارید غلامی که سیاه است است و مثل شب چارده دارنده ماه است

و بالقوه عون است که بالفعل همان عاشق بی واهمه جون است

بگوید که حسین ابن علی کرد نگاهی به علی اکبر خویش و

نگران شد که همان لحظه اول قد ارباب کمان شد

بگزارید که امسال حبیب ابن مظاهر بدهد شرح ورودیه ارباب خودش را

و به تصویر کشد غصه اصحاب خودش را

که پریشانی ارباب پریشان بکند نوکر خود را

و در ان لحظه حبیب ابن مظاهر برد از شرم به پایین سر خود را

که به یک دست حسین ابن علی در بغل ارام کشد دختر خود را

و با دست دگر یک سره ارام کند خواهر خود را

و نگاهش بکند بدرقه کم کم علی اکبر خود را

نگزارید که امسال ورودیه شود مدخل ان روضه بی پرده گودال

نگزارید که امسال ورودیه شود روضه باز دو عدد گوش

و غم ان دو سه مثقال

نگزارید که بر تل برود خواهری از حال

نگزارید که ان چکمه به هر جا بنشیند

نگزارید که این مرتبه بالا بنشیند

نگزارید که با پا بنشیند

نگزارید که بر سینه اقا بنشیند

نگزارید که خواهر همه فاجعه را اه ببیند

و پس از شمر سنان را وسط راه ببیند

و سکینه بغلش گاه نبیند چه شد و گاه ببیند

نگزارید که امسال ببرد ز قفا شمر گلو را

نگزارید که امسال ورودیه فقط شمر بگیرد سر مو را

و سنان بر سر سر نیزه نشاند سر او را

 

کاروان آمده از راه پر از ماه

.
.

متن شعر مداحی کاروان آمده از راه پر از ماه

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

 گلچین  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0