محرم 99 کلیک کنید

حاج محمود کریمی – کرب و بلا از ناله پر کرده دامنش را

کرب و بلا از ناله پر کرده دامنش را

کرب و بلا از ناله پر کرده دامنش را

زینب کفن پوشانده تازه جوانانش را

زینب جانم زینب

دلش به یاد مادرش گرفته واویلا

دست دعا به چادرش گرفته واویلا

در چهره زهرایی حسینم

پیدا شده تنهایی حسینم

هستی خود بر پای او فشانده

بر نوجوانانش کفن پوشانده

واویلا

****

گریه امان بریده از دیدگان زینب

ریزد به پای ارباب اشک روان زینب

زینب جانم زینب

وقتی که می اید به گوش خواهر واویلا

ندای هل من ناصر برادر واویلا

وقتی شکسته حرمت امامش واویلا

گرید برای غربت امامش واویلا

دیگر به قلبش طاقتی نمانده

بر نوجوانانش کفن پوشانده واویلا

واویلا

****

زخم مصیبت انگار دیگر اثر ندارد

در قلب مادری که دیگر پسر ندارد

زینب جانم زینب

خود امده در خیمه شهیدان واویلا

تا از برادر گیرد اذن میدان

این مادران حاجتش روا شد

مرغ دل او از قفس جدا شد

دستش به دامان حسین رسانده

بر نوجوانانش کفن پوشانده

جاری شده بر دیدگان حیدر

شان نزول ایه های غیرت

میدان شده حیران این شهامت

از فاتحان قله شهادت

مادر که خود در بین خیمه مانده

بر نوجوانانش کفن پوشانده

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0