کسی به داشتن آبرو نیاز نداشت | متن شعر | کربلایی حسین طاهری

کسی به داشتن آبرو نیاز نداشت

کسی به داشتن آبرو نیاز نداشت

که در نماز به تسبیح او نیاز نداشت

به هیچ جا نرسید آخرش نمازی که

برای سجده به این خاک کو نیاز نداشت

چقدر ساده و افتاده زندگی کردند

وگرنه چادر زهرا رفو نیاز نداشت

به هیچ چیز نیازی نداشت حتی قبر

نگو مزار ندارد بگو نیاز نداشت

به سلسبیل و به نهر بهشت فکر نکرد

علی که پهلوی دریا به جو نیاز نداشت

چرا مقابل حُسن اله خم میشد

اگر رسول مکرم به او نیاز نداشت

ندیده ایم طهارت به آب رو بزند

وضوی فاطمه آب وضو نیاز نداشت

تو رو به قبله نبودی که قبله رو به تو بود

نماز خواندن تو سمت و سو نیاز نداشت

نفس نفس زدن تو خودش نفسگیر است

علی به هیچ طناب گلو نیاز نداشت

مراد شستن دست علی ز ماندن بود

وگرنه پیکر تو شست و شو نیاز نداشت

شاعر: علی اکبر لطیفیان

***

آروم آروم داری چشماتو رو هم میذاری

آروم آروم بایدم دیگه بری حق داری

ولی فکری به حال دل زینب کردی یا نه

اصلا گفتی بهم چی شد میون کوچه ها نه

سفر بی علی میشه با هم قرار گذاشتیم یادته

بمونم بعد تو چی شه با هم قرار گذاشتیم یادته

 

 

.

سه شنبه 16 دی 99 کربلایی حسین طاهری هفتگی فاطمیه اول
.
متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
.
Mohjatt.blog.ir
Mohjat.net
.