کل الخیر فی باب الحسین

کل الخیر فی باب الحسین

صل علی اصحاب الحسین

کربلا کربلا کربلا

اللهم الرزقنا بالحسین

بی نظیری عالم گیری

نعم المولا و نعم النصیری

****

محو نام جذاب توییم

مست باده ناب توییم

هفتاد و دو تن مجنون تو

ما مجنون اصحاب توییم

مثل بریر یا جون زهیر

میشوم با تو عاقبت بخیر

*****

رب الارباب عالم حسین

دم حسین و دمادم حسین

شب اول قبرم ملک

هر چه بپرسد گویم حسین

مرهم تویی مَحرم تویی

تو شب اول قبرم تویی

ثار الله ثار الله یا حسین

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.