کیست اصغر اکبر آیات حق | متن مداحی | حاج احمد واعظی

کیست اصغر اکبر آیات حق

کیست اصغر اکبر آیات حق

کوچک و گویا ترین مرآت حق

نخله ای خون خدا در ساقه اش

کعبه اما پرده اش قنداقه اش

من به باغ عشق خاری گشته ام

ریزه خوار شیرخواری گشته ام

شیرخوار و شیر گردون رام او

حجت کبری و اصغر نام او

کودکی نور خدا را نور عین

کودکی گهواره جنبانش حسین

کودکی گهواره جنبانش زمین

رشته قنداقه اش حبل المتین

می درخشد چون قمر در آسمان

دست در قنداق و پا بر آسمان

ای به دامان تو دست هر بزرگ

کوچکی و در بر داور بزرگ

کوچکی ای نور چشم فاطمه

تا به دامانت رسد دست همه

نور چشم آفتاب از فیض توست

شیره جان رباب از فیض توست

ای بهشت آرزو ها را کلید

نام تو قفل دل ما را کلید

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.