گفتم حسین بد گرفتار آن شدم | متن مداحی | حاج حسن خلج

گفتم حسین بد گرفتار آن شدم

گفتم حسین بد گرفتار آن شدم

شکر خدا که فطرس این آستان شدم

گفتند روضه گوش نکن پیر میوشی

من روضه گوش کردم و خیلی جوان شدم

لب باز کردم و همه اتش گرفته اند

با اشک شور این همه شیرین بیان شدند

مادر میان روضه مرا شیر داده است

پس بی خودی نبود که مرثیه خوان شدم

با یا حسین های پدر قد کشیده ام

بابا همان که خواسته بودی همان شدم

دیشب میان مقتل کنج اتاقمان

زخمی دیدن لقط ساربان شدم

***

آمدی بهترین مهربان ترین بابا

خوب کردی که امدی سویم

گر چه ویران نشینم اما تو

بنشین روی فرش گیسویم

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.