یادم نمیرود سفر آخر حسین – حاج محمدرضا طاهری – متن مداحی

یادم نمیرود سفر آخر حسین

یادم نمیرود سفر آخر حسین

یادم نمیرود که چه آمد سر حسین

یادم نمیرود که داماد کربلا

زد دست و پا مقابل چشم تر حسین

یادم نمیرود که آمد به خیمه ها

بین عبا جسم علی اکبر حسین

یادم نمیرود که زینب ز پا نشست

مثل عمود خیمه آب آور حسین

یادم نمیرود که خودم خاک ریختم

در پشت خیمه روی علی اصغر حسین

یادم نمیرود که شد از سوز تشنگی

مثل دو چوب خشک لب اطهر حسین

یادم نمیرود که دیدم ز روی تل

در زیر تیغ شمر لعین حنجر حسین

یادم نمیرود که شنیدم به قتلگاه

فریاد یا بُنَیَ زند مادر حسین

یادم نمیرود که چه ها کرد ساربان

نامرد بهر غارت انگشتر حسین

یادم نمیرود که دیدم به چشم خویش

آثار نعل تازه روی پیکر حسین

یادم نمیرود که دیدم به نیزه ها

هفده سر بریده به پشت سر حسین

یادم نمیرود دم دروازه کف زدند

زنهای شام دور و بر خواهر حسین

یادم نمیرود به خرابه نداشت خواب

از شدت گرسنگی اش دختر حسین

 

 

.

پنجشنبه 23 بهمن 99 حاج محمد رضا طاهری

هیئت هفتگی وفات حضرت ام کلثوم

.
متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
.
Mohjatt.blog.ir
Mohjat.net
.