شهادت امام کاظم

بگویید با دل که دلبر علیست – حاج محمود کریمی – متن مداحی

بگویید با دل که دلبر علیست

بگویید با دل که دلبر علیست

به سر ها بگویید سرور علیست

بگویید قند مکرر علیست

و از هر چه گفتن برتر علیست

به قران که ساقی کوثر علیست

بود واجب از مرتضی دم زدن

از ان افتاب خدا دم زدن

از ان شاه بی ادعا دم زدن

و باید از او بی ریا دم زدن

که بیزار هر چه منکر علیست

قدم هام شد وقف راه نجف

به شوق رسیدن به شاه نجف

و یک سجده در بارگاه نجف

منم عبد و حیدر اله نجف

که الله اصل مظهر علیست

علی صاحب قبضه ذوالفقار

علی بهترین معنی اقتدار

علی صاحب الامر و الاختیار

علی قرق در ذات پروردگار

و از حد ادراک برتر علیست

ملک مست یا ربنای علیست

فلک وصله ای بر عبای علیست

بهشت عکس ایوان طلای علیست

صدای خدا هم صدای علیست

نبی گفته بر پیکرم سر علیست

امیری برازنده مرتضاست

بزرگی خودش بنده مرتضاست

بهشت نبی خنده مرتضاست

به نامی که زیبنده مرتضاست

فقط ذکر خاتون و محشر علیست

کریم است و اولاد هم کریم

صراط علی جاده مستقیم

جنان مهر او هست و قهرش جحیم

شده مرهب از ضربه او دو نیم

کسی که کند فتح خیبر علیست

دو شمشیر را توامان میزده

دو تا نیزه را همزمان میزده

علی سر ز دشمن چنان میزده

که سر چرخ در اسمان میزده

به هفتاد لشکر برابر علیست

اگر ضربه میزد سپر می شکافت

نه تنها سپر مغز سر می شکافت

سر و سینه تا به کمر می شکافت

علی نعره میزد جگر می شکافت

فقط لایق نام حیدر علیست

سلیمان اگر حشمت الله شد

غبار قدم های این شاه شد

هر ان کس که از این راز اگاه شد

ولی خدا را هواخواه شد

که دردانه حی داور علیست

علی نقطه با علی با خداست

در امواج دریا علی نا خداست

علی عالی و رب اعلا خداست

بلندای مولای من تا خداست

در اول علی بود و اخر علیست

علی پهلوانی غرور افرین

علی نور محض است و نور افرین

نگاهش شراب طهور افرین

تمامی اشعار شور افرین

پر از مدح مولای قنبر علیست

نبی گفت من کنت مولا را

نشان داد بعد از خودش راه را

و ابلاغ کرد امر الله را

بگیرید دامان این شاه را

چرا که تمامی دین در علیست

سخن بیش از پیش شد دلپذیر

که گفتم از ان دلبر بی نظیر

به من یاد دادند روز غدیر

علی امیری و نعم الامیر

وصی به حق پیمبر علیست

 

www.mohjat.net

 گلچین  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0