آمار

بر مشامم می‌رسد هر لحظه بوی کربلا ماندگارترین بی‌قافیه

نکات اخلاقی در مداحی - حاج محمود کریمی

نکات اخلاقی در مداحی و روضه‌خوانی توسط حاج محمود کریمی + ویدئو تصویری

انتخاب شعر

انتخاب شعر – چه نوحه ای را کجا بخوانیم

دکوپاژ در نوحه

دکوپاژ در نوحه

ذکر گفتن

ذکر گفتن در کنار مداح

زبان حال

زبان حال را از حد نگذرانیم

شعر نوحه

تفاوت نظم و نثر در شعر نوحه

مرثیه خوانی

مطالب کاربردی مرثیه خوانی

0