اشعار محرم 1401 کلیک کنید
میثم تمار دم ساز علی است
اشعار میثم تمار
4

میثم تمار دم ساز علی است

میثم تمار دم ساز علی است میثم تمار دم ساز علی است شعر درباره میثم تمار میثم تمار دم ساز علی است نغمه پرداز دل ساز علی است هست آگاه از رموز هست و نیست چون که میثم محرم راز علی است غرقه بر خون بر سر دار ستم چون …

مرد خرما فروش در زندان
اشعار میثم تمار
3

مرد خرما فروش در زندان

مرد خرما فروش در زندان راوی سرنوشت مختار است مرد خرما فروش در زندان راوی سرنوشت مختار است شعر درباره میثم تمار مرد خرما فروش در زندان راوی سرنوشت مختار است حرف هایی شنیدنی دارد، سخنانش کلید اسرار است رطبش طعم نیشکر دارد، تا خدا نیت سفر دارد از سر …

مجنون فدایی نگارش می شود یک روز
اشعار میثم تمار
1

مجنون فدایی نگارش می شود یک روز

مجنون فدایی نگارش می شود یک روز مجنون فدایی نگارش می شود یک روز شعر درباره میثم تمار مجنون فدایی نگارش می شود یک روز اسم نگارش اعتبارش می شود یک روز وقتی بنا باشد کسی سلطان شود قطعا عشق علی دار و ندارش می شود یک روز هر کس …

طبع و سخن و لوح و قلم گشته گهربار
اشعار میثم تمار
4

طبع و سخن و لوح و قلم گشته گهربار

طبع و سخن و لوح و قلم گشته گهربار طبع و سخن و لوح و قلم گشته گهربار شعر درباره میثم تمار طبع و سخن و لوح و قلم گشته گهربار در مدح گل باغ علی، میثم تمار آن شیردل بیشه سر سبز ولایت آن عاشق و دل باخته مکتب …

خرما فروشم بر سر بازار هر روز
اشعار میثم تمار
3

خرما فروشم بر سر بازار هر روز

خرما فروشم بر سر بازار هر روز خرما فروشم بر سر بازار هر روز شعر درباره میثم تمار خرما فروشم بر سر بازار هر روز شاید خریدارم شود آن یار هر روز دخل دکان را گاه بر او می سپارم وقتی که خرجم میشود بسیار هر روز تا بی وفایی …

چون یار وفادار علی میثم تمّار
اشعار میثم تمار
5

چون یار وفادار علی میثم تمّار

چون یار وفادار علی میثم تمّار چون یار وفادار علی میثم تمّار شعر درباره میثم تمار چون یار وفادار علی میثم تمّار معراج خود آغاز کنان شد به سر دار یار علی از شوق علی گرم تولاّ اندیشه به خود راه نمی داد زِ اغیار چندان ز علی گفت و …

تا امیر عشق یار میثم است
اشعار میثم تمار
4

تا امیر عشق یار میثم است

تا امیر عشق یار میثم است تا امیر عشق یار میثم است متن شعر درباره میثم تمار تا امیر عشق یار میثم است آفتاب آیینه دار میثم است در دلش ماتم نمیگیرد قرار تا علی دار و ندار میثم است هر چه می خواهی بگو ای شب پرست صبح هر …

به حق حضرت میثم خدای میثم را
اشعار میثم تمار
4

به حق حضرت میثم خدای میثم را

به حق حضرت میثم خدای میثم را به حق حضرت میثم خدای میثم را شعر درباره میثم تمار به حق حضرت میثم خدای میثم را قسم دهم که ببخشد گدای میثم را من و غلامی درگان این غلام علی به این امید که یابم وفای میثم را بزرگوار شهیدی که …

ای نور دل اهل ولا میثم تمار
اشعار میثم تمار
3

ای نور دل اهل ولا میثم تمار

ای نور دل اهل ولا میثم تمار ای نور دل اهل ولا میثم تمار شعر درباره میثم تمار ای نور دل اهل ولا میثم تمار ای هم قدم شیر خدا میثم تمار ان مرقد پاک تو بود ملجا عشاق کوفه ز تو بگرفته صفا میثم تمار حیدر به تو فرمود …