آمار
شده ام بر آن که پری زنم به هوات یا علی النقی

شده ام بر آن که پری زنم به هوات یا علی النقی

ای گرد کاروان تو را حُسن مشتری

ای گرد کاروان تو را حُسن مشتری

آنکه بر محضر شما نرسد

آنکه بر محضر شما نرسد

ای کاش غریب نمیموندی

ای کاش غریب نمیموندی

امام عسکری سلام دارم میام زائر سامرا بشم

امام عسکری سلام دارم میام زائر سامرا بشم

السلام السلام ای شه ممتحن

السلام السلام ای شه ممتحن

باد مانده به علی سربزند یا نزند

باد مانده به علی سربزند یا نزند

با سینه ای که آتش از آن شعله می کشید

با سینه ای که آتش از آن شعله می کشید شعر شهادت امام رضا

اشعار شهادت امام رضا

دانلود رایگان اشعار شهادت امام رضا

شهادت امام حسن مجتبی

دانلود رایگان اشعار شهادت امام حسن مجتبی

اشعار شهادت امام سجاد

دانلود رایگان اشعار شهادت امام سجاد

شعر مدح حضرت رباب

شعر مدح حضرت رباب – طوفان دریا در کنار ساحلش معنا بگیرد

در میان قنوت چشمانم

در میان قنوت چشمانم متن شعر جدید ویژه شهادت امام باقر

ای جان جهان امام باقر وی قبله جان امام باقر

ای جان جهان امام باقر وی قبله جان امام باقر شعر شهادت امام باقر

در مسلمیه عشق مٌسَلّم شهید شد

در مسلمیه عشق مٌسَلّم شهید شد شعر شهادت امام باقر

باید گریست با همه ی ناله دار ها

باید گریست با همه ی ناله دار ها شعر شهادت امام باقر

اشعار شهادت امام باقر

دانلود رایگان اشعار مداحی و متن نوحه شهادت امام باقر ۱۳۹۶ مداحان

عاقبت آه کشیدم نفس آخر را

عاقبت آه کشیدم نفس آخر را شعر شهادت امام باقر

سلطان توس است و اذن در گاه قبل از محرم

سلطان توس است و اذن در گاه قبل از محرم شعر شهادت امام جواد

دانلود رایگان متن اشعار شهادت امام جواد سال ۱۳۹۶ مداحان

دانلود رایگان متن اشعار شهادت امام جواد سال ۱۳۹۶ مداحان

نشسته اند ملائک بر روی بام جواد

نشسته اند ملائک بر روی بام جواد شعر شهادت امام جواد

0