آمار
هرآنکه از سوی تو انتخاب خواهد شد

هرآنکه از سوی تو انتخاب خواهد شد – شعر شهادت امام صادق

قسم به غربت خاکی که فوق تفسیر است

قسم به غربت خاکی که فوق تفسیر است – شهادت امام صادق

آتیش بین خونه می کشه زبونه

آتیش بین خونه می کشه زبونه حاج محمود کریمی + دانلود صوت

فلک خون می باره زمان تیره و تاره

فلک خون می باره زمان تیره و تاره حاج سید مجید بنی فاطمه + دانلود صوت

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد حاج مجید بنی فاطمه + دانلود صوت

بی گمان ایل و تبارت عزت این کشورند

بی گمان ایل و تبارت عزت این کشورند کربلایی حسین طاهری + دانلود صوت

کنج سیاه چال غریبی عزیز داشت

کنج سیاه چال غریبی عزیز داشت حاج محمود کریمی + دانلود صوت

اقا فدایی تو منم خونه تو وطنم

اقا فدایی تو منم خونه تو وطنم حاج محمود کریمی + دانلود صوت

از دو چشمت نگاه می خواهیم

از دو چشمت نگاه می خواهیم حاج محمد طاهری + دانلود صوت

اشکامون و زیارت تو باز دلم توی کاظمینِ

اشکامون و زیارت تو باز دلم توی کاظمینِ حاج محمد طاهری + دانلود صوت

تو رفتی گله ای ندارم خزونم برا تو می بارم

تو رفتی گله ای ندارم خزونم برا تو می بارم حاج سید مجید بنی فاطمه + دانلود صوت

قاصدک بی قرار من برو یه مرحمی واسه چشم تر بیار

قاصدک بی قرار من برو یه مرحمی واسه چشم تر بیار کربلایی حسین طاهری + دانلود صوت

چقدر دل تنگم پُرِ زخم بالم

چقدر دل تنگم پُرِ زخم بالم حاج محمود کریمی + دانلود صوت

به لبم بود من از مُلک عدم یا زینب

به لبم بود من از مُلک عدم یا زینب حاج محمد صمیمی + دانلود صوت

برکات این زمین زهراست

برکات این زمین زهراست دم و روح اهل دین زهراست حاج محمود کریمی + دانلود صوت

داغ تو ماه علقمه قد خمیدم کرد

داغ تو ماه علقمه قد خمیدم کرد حاج محمود کریمی + دانلود صوت

ای نجل جواد ابن رضا حضرت هادی

ای نجل جواد ابن رضا حضرت هادی حاج محمود کریمی + دانلود صوت

ای دهمین رهبر والا مقام

ای دهمین رهبر والا مقام حاج محمود کریمی + دانلود صوت

سامرا عزا گرفته بوی کربلا گرفته

سامرا عزا گرفته بوی کربلا گرفته حاج محمود کریمی + دانلود صوت

باز برای مشک تو عباس چشم من و خواهرت دریاست

باز برای مشک تو عباس چشم من و خواهرت دریاست حاج محمود کریمی + دانلود صوت

اومدم با کوله بار غم با یاد غم اهل حرم

اومدم با کوله بار غم با یاد غم اهل حرم کربلایی حسین طاهری + دانلود صوت

0