آمار
من و رسوایی من و تنهایی اومدم اه بکشم

من و رسوایی من و تنهایی اومدم اه بکشم

همه امیدم تموم عمرم آرزو داشتم که تورو میدیدم

همه امیدم تموم عمرم آرزو داشتم که تورو میدیدم

مادرمی محبتت تو تقدیرم

مادرمی محبتت تو تقدیرم

نگاهت رو از من نگیر نگاهت امید منه

نگاهت رو از من نگیر نگاهت امید منه

یه جورایی تحمل کردنش سخت برام زهرا

یه جورایی تحمل کردنش سخت برام زهرا

از تو یاد گرفتم این شور و شعف داشتن و

از تو یاد گرفتم این شور و شعف داشتن و

عطر چادرت عطر یاسِ مِهر مادریت بی کرونِ

عطر چادرت عطر یاسِ مِهر مادریت بی کرونِ

خدا با منِ این راه روشنِ

خدا با منِ این راه روشنِ

میدونستم خیلی دوسم داره رقیش و تنها نمیزاره

میدونستم خیلی دوسم داره رقیش و تنها نمیزاره

غم که آوار می شود ای وای

غم که آوار می شود ای وای

نیزه را سرور من بستر راحت کردی

نیزه را سرور من بستر راحت کردی

گل امید آسمون که شده قامتت کمون

گل امید آسمون که شده قامتت کمون

اصلا نیازی نیست از بسترت پا شی

اصلا نیازی نیست از بسترت پا شی

مبریدم که در این دشت مرا کاری هست

مبریدم که در این دشت مرا کاری هست

قدم قدم با هردم به عشق تو دل دادم

قدم قدم با هردم به عشق تو دل دادم

بانوی علی ام الحسنین

بانوی علی ام الحسنین

روح از تن عشق پر زد و رفت

روح از تن عشق پر زد و رفت

هر چه خواهی رو بگیر اما مرو

هر چه خواهی رو بگیر اما مرو

اونی که مجنون میدونه دیوونه میمونه

اونی که مجنون میدونه دیوونه میمونه

بابا با پای پُر ورمم درد سر حرمم

بابا با پای پُر ورمم درد سر حرمم

دعای زنده دلان صبح و شام یا حسن است

دعای زنده دلان صبح و شام یا حسن است

0