آمار
گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است

گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است

همیشه روی لبم ذکر یا ابالفضل است

همیشه روی لبم ذکر یا ابالفضل است

میدونستم خیلی دوسم داره رقیش و تنها نمیزاره

میدونستم خیلی دوسم داره رقیش و تنها نمیزاره

بابا با پای پُر ورمم درد سر حرمم

بابا با پای پُر ورمم درد سر حرمم

تنم نه از نور خورشید که از غم تو آب رفته

تنم نه از نور خورشید که از غم تو آب رفته

لالا لالا آروم بابا برمیگرده از سمت دریا سقا

لالا لالا آروم بابا برمیگرده از سمت دریا سقا

بس کن رباب داری خودتو آب میکنی

بس کن رباب داری خودتو آب میکنی

قنداقه خونیت مادر روی دستامه

قنداقه خونیت مادر روی دستامه

تو خیمه هامون آبی نمونده لباتو مادر عطش سوزونده

تو خیمه هامون آبی نمونده لباتو مادر عطش سوزونده

لالالالا پسر دریا برو تا بابا نمونه تنها

لالالالا پسر دریا برو تا بابا نمونه تنها

لالالالا ای طفل نخورده شیرم

لالالالا ای طفل نخورده شیرم

ای جلوه جلی حسین علی منجلی حسین

ای جلوه جلی حسین علی منجلی حسین

این که گلوی بچم شده نشونه به حرف آسونه

این که گلوی بچم شده نشونه به حرف آسونه

سر در بغل کودک مه پاره اش

سر در بغل کودک مه پاره اش

اون بالا بالاهایی شبیه یک پرنده

اون بالا بالاهایی شبیه یک پرنده

شش ماهه شده یار بابا

شش ماهه شده یار بابا

لالایی میخونم بخوابی گلم نمونده توی خیمه آبی گلم

لالایی میخونم بخوابی گلم نمونده توی خیمه آبی گلم

بسم الله الرحمن الرحیم ماشا الله یا ابن الکریم

بسم الله الرحمن الرحیم ماشا الله یا ابن الکریم

قاسم به عمو گفت یل صف شکنم من جان حسنم من

قاسم به عمو گفت یل صف شکنم من جان حسنم من

من اومدم برا جنگ تن به تن

من اومدم برا جنگ تن به تن

غزال سپاه من دلاور صف شکن

غزال سپاه من دلاور صف شکن

0