آمار

من فدای دلبرمم مثل زهرا مادرمم

اذن جهاد از تو شهادتش با من

اذن جهاد از تو شهادتش با من

اي فاتح جمل يا حسن يا حسن يا حسن يا حسن

ای فاتح جمل یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن

ثانیه ها صبر کنید تا برسم به قتلگاه

ثانیه ها صبر کنید تا برسم به قتلگاه

عشق سن و سال نمیشناسه کودکت کوه احساسه

عشق سن و سال نمیشناسه کودکت کوه احساسه

یا حسین نفس میکشم به شوق غمت فدای تو و فدای محرمت

یا حسین نفس میکشم به شوق غمت فدای تو و فدای محرمت

عمه تو ام بیا و ببین افتاده عمو جون رو زمین

عمه تو ام بیا و ببین افتاده عمو جون رو زمین

رنگ خون شده آسمانم

رنگ خون شده آسمانم

با تموم بدیم اعتماد کردی با تموم وجودم گناه کردم

با تموم بدیم اعتماد کردی با تموم وجودم گناه کردم

شب شب طفلان زینبه گریه کنید پای علم

شب شب طفلان زینبه گریه کنید پای علم

این منم اون که برای تو همه هستیشو داده

این منم اون که برای تو همه هستیشو داده

جرعه جرعه تشنه شهادتمو

جرعه جرعه تشنه شهادتمو

فطرس ببر سلام مرا به شهر کرب و بلا

فطرس ببر سلام مرا به شهر کرب و بلا

با غم بی کسی سر کردی دیده از خون دل تر کردی

با غم بی کسی سر کردی دیده از خون دل تر کردی

زنده شد دلم به عشق تو کشته بین دو نهر آب

زنده شد دلم به عشق تو کشته بین دو نهر آب

گفتی دنیا بی تو زندونه مردن واسه تو آسونه

گفتی دنیا بی تو زندونه مردن واسه تو آسونه

باب كرم رو در زدم خوب ميدونم خيلي بدم

باب کرم رو در زدم خوب میدونم خیلی بدم

قرارمون این بود شریک هم باشیم

قرارمون این بود شریک هم باشیم

لشکر زینب میرسه از راه

لشکر زینب میرسه از راه

خالی شد خیمه گاهت غربت توی نگاهت

خالی شد خیمه گاهت غربت توی نگاهت

آوردم دو هدیه برایت

آوردم دو هدیه برایت

0