آمار
اشعار ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا

دانلود رایگان متن اشعار ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا سال ۱۳۹۶

متن نوحه های ماندگار مداحان مطرح کشور www.mohjat.net

امشب خدا لطف نهان خود هویدا می‌کند شعر ازدواج حضرت زهرا

متن نوحه های ماندگار مداحان مطرح کشور www.mohjat.net

می‌رسد قصه به آن جا که علی دلتنگ است شعر ازدواج حضرت علی

متن نوحه های ماندگار مداحان مطرح کشور www.mohjat.net

علی به تخت زفاف چقدر زیبا شده شعر ازدواج حضرت زهرا

متن نوحه های ماندگار مداحان مطرح کشور www.mohjat.net

لم داده ام به تکیه گه لن ترانی ات شعر ولادت حضرت علی

متن نوحه های ماندگار مداحان مطرح کشور www.mohjat.net

آسمان می خواند امشب قدسیان دف میزنند شعر ازدواج حضرت علی

متن نوحه های ماندگار مداحان مطرح کشور www.mohjat.net

به یاد قبله ایرانیان به یاد حرم شعر ولادت امام رضا

متن نوحه های ماندگار مداحان مطرح کشور www.mohjat.net

جونوم عمروم بی تابوم بَرِی دیدارت سرود شیرازی ولادت امام رضا ۱۳۹۶ کریمی

متن نوحه های ماندگار مداحان مطرح کشور www.mohjat.net

روزی که نام عشق بازان را نوشتند ولادت امام رضا

متن نوحه های ماندگار مداحان مطرح کشور www.mohjat.net

دست به دامان علی گوش به فرمان علی حاج محمد رضا طاهری + دانلود صوت

متن نوحه های ماندگار مداحان مطرح کشور www.mohjat.net

امشب به دلم حال و هوای نجف افتاد کربلایی حسین طاهری + دانلود صوت

متن نوحه های ماندگار مداحان مطرح کشور www.mohjat.net

دیدنت برا من هدفه خونه ی پدریم نجفه حاج مجید بنی فاطمه + دانلود صوت

متن نوحه های ماندگار مداحان مطرح کشور www.mohjat.net

همه ی بهشته زیر قدمای مادر حاج مهدی میرداماد + دانلود صوت

متن نوحه های ماندگار مداحان مطرح کشور www.mohjat.net

وقتی دوا دعای مادره وقتی شفا صدای مادره حاج محمود کریمی + دانلود صوت

متن نوحه های ماندگار مداحان مطرح کشور www.mohjat.net

میگن بهشت خدا زیر پای مادره حاج محمد طاهری + دانلود صوت

0