آمار
کویرم و بارون اگه بزنِ

کویرم و بارون اگه بزنِ

لب هام خندونِ قلبم مجنونِ

لب هام خندونِ قلبم مجنونِ

شب شب امید عالمینِ شب میلاده زینبِ

شب شب امید عالمینِ شب میلاده زینبِ

بر عکس شد زمین به هوا نور میدهد

بر عکس شد زمین به هوا نور میدهد

تقدیمِ محضر تو هزاران سلام، کم

تقدیمِ محضر تو هزاران سلام، کم

توی میخونه میزنم باده که دوباره قلب بچه شیعه ها شاده

توی میخونه میزنم باده که دوباره قلب بچه شیعه ها شاده

آسمون امشب برا تو گل می باره

آسمون امشب برا تو گل می باره

از نسل اقای کاظمینی تو نوه هشتم حسینی

از نسل اقای کاظمینی تو نوه هشتم حسینی

آنقدر آمدند و گرفتارتان شدند

آنقدر آمدند و گرفتارتان شدند

تو شاهی عبد تو منم جز تو به کی رو بزنم

تو شاهی عبد تو منم جز تو به کی رو بزنم

الا که موسم شادی و همدلی آمد

الا که موسم شادی و همدلی آمد

شمس رویت همیشه تابندست

شمس رویت همیشه تابندست

ماه فروماند از جمال محمد

ماه فروماند از جمال محمد

سلسله کائنات و رشته هستی

سلسله کائنات و رشته هستی

ز سر بیرون نخواهم کرد سودای محمد را

ز سر بیرون نخواهم کرد سودای محمد را

ای صداقت تا قیامت بنده ای از بندگانت

ای صداقت تا قیامت بنده ای از بندگانت

امروز گشودند ز رحمت در دیگر

امروز گشودند ز رحمت در دیگر

گنبد خضرات و برم نفس مسیحات و برم

گنبد خضرات و برم نفس مسیحات و برم

جهان در انزوای بی‌کسی بود

متن کامل شعر جهان در انزوای بی‌کسی بود

آمد پیمبر نور ایمان را به ما داد

آمد پیمبر نور ایمان را به ما داد

یا محمد یا احمد یا حمید یا محمود

یا محمد یا احمد یا حمید یا محمود

0