آمار
میرسه تو خونه یه صدای ناله

میرسه تو خونه یه صدای ناله

مادر مادر مادر شبی دیگر

مادر مادر مادر شبی دیگر

دیگه باید کم کم رفع زحمت کنم

دیگه باید کم کم رفع زحمت کنم

از بذر ولایت است اگر میروییم

از بذر ولایت است اگر میروییم

وقتی ز سیم خاردار نفس رد شد

وقتی ز سیم خاردار نفس رد شد

گرچه ندیدم حرمت گشته امیدم حرمت

لطف حسین ما را تنها نمی ‌گذارد

عمریه آقا از غم عشق تو دلم گرفته

عمریه آقا از غم عشق تو دلم گرفته

هر که با خاک درت کام لبش بر دارد

هر که با خاک درت کام لبش بر دارد

جان هر شیعه به قربان ابا عبد الله

جان هر شیعه به قربان ابا عبد الله

گرمی شبهای سردم با حسینه

گرمی شبهای سردم با حسینه

به پشت دره خانه ات آمدم مادر

به پشت دره خانه ات آمدم مادر

عجب روزی بود روزی که از دنیا بریدم

عجب روزی بود روزی که از دنیا بریدم

بیخود ز نوای دل دیوانه خویشم

بیخود ز نوای دل دیوانه خویشم

عشق فقط یا حیدر شفیع عقبا حیدر

عشق فقط یا حیدر شفیع عقبا حیدر

عقربه های ساعت فقط نبودنت رو به روم میاره

عقربه های ساعت فقط نبودنت رو به روم میاره

آخرش نشد بشم همون که تو میخوای حسین

آخرش نشد بشم همون که تو میخوای حسین

با تو حال من خوبه بی تو من که اوارم

با تو حال من خوبه بی تو من که اوارم

به نام ساقی کوثر یا حیدر

به نام ساقی کوثر یا حیدر

0