آمار
اگه کشتن چرا آبت ندادند

اگه کشتن چرا آبت ندادند

شاهزاده کجا و خرابه اینجور زنده موندن عذابه

شاهزاده کجا و خرابه اینجور زنده موندن عذابه

بی تو دلم از عالمی سیره

بی تو دلم از عالمی سیره

یارالی حسین بدنت زخمی تیره

یارالی حسین بدنت زخمی تیره

ای مه دنیا ابالفضل مرد بی همتا ابالفضل

ای مه دنیا ابالفضل مرد بی همتا ابالفضل

عمود خیمه حرم برادرم عباس

عمود خیمه حرم برادرم عباس

گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است

گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است

همیشه روی لبم ذکر یا ابالفضل است

همیشه روی لبم ذکر یا ابالفضل است

میدونستم خیلی دوسم داره رقیش و تنها نمیزاره

میدونستم خیلی دوسم داره رقیش و تنها نمیزاره

بابا با پای پُر ورمم درد سر حرمم

بابا با پای پُر ورمم درد سر حرمم

تنم نه از نور خورشید که از غم تو آب رفته

تنم نه از نور خورشید که از غم تو آب رفته

لالا لالا آروم بابا برمیگرده از سمت دریا سقا

لالا لالا آروم بابا برمیگرده از سمت دریا سقا

بس کن رباب داری خودتو آب میکنی

بس کن رباب داری خودتو آب میکنی

قنداقه خونیت مادر روی دستامه

قنداقه خونیت مادر روی دستامه

تو خیمه هامون آبی نمونده لباتو مادر عطش سوزونده

تو خیمه هامون آبی نمونده لباتو مادر عطش سوزونده

لالالالا پسر دریا برو تا بابا نمونه تنها

لالالالا پسر دریا برو تا بابا نمونه تنها

لالالالا ای طفل نخورده شیرم

لالالالا ای طفل نخورده شیرم

ای جلوه جلی حسین علی منجلی حسین

ای جلوه جلی حسین علی منجلی حسین

0