آمار
یا امین الرحمان یا شریک القرآن

یا امین الرحمان یا شریک القرآن

تا موذن حرم اذان تو به علی ولی الله میرسه

تا موذن حرم اذان تو به علی ولی الله میرسه

افتاده به خاک شیر لشکر

افتاده به خاک شیر لشکر

از خیمه یل حیدر آمد

از خیمه یل حیدر آمد

بهتر بگم به تو نمیشه دیگه علی اکبر بگم

بهتر بگم به تو نمیشه دیگه علی اکبر بگم

تنم نه از نور خورشید که از غم تو آب رفته

تنم نه از نور خورشید که از غم تو آب رفته

لالا لالا آروم بابا برمیگرده از سمت دریا سقا

لالا لالا آروم بابا برمیگرده از سمت دریا سقا

بس کن رباب داری خودتو آب میکنی

بس کن رباب داری خودتو آب میکنی

قنداقه خونیت مادر روی دستامه

قنداقه خونیت مادر روی دستامه

تو خیمه هامون آبی نمونده لباتو مادر عطش سوزونده

تو خیمه هامون آبی نمونده لباتو مادر عطش سوزونده

لالالالا پسر دریا برو تا بابا نمونه تنها

لالالالا پسر دریا برو تا بابا نمونه تنها

لالالالا ای طفل نخورده شیرم

لالالالا ای طفل نخورده شیرم

ای جلوه جلی حسین علی منجلی حسین

ای جلوه جلی حسین علی منجلی حسین

این که گلوی بچم شده نشونه به حرف آسونه

این که گلوی بچم شده نشونه به حرف آسونه

سر در بغل کودک مه پاره اش

سر در بغل کودک مه پاره اش

اون بالا بالاهایی شبیه یک پرنده

اون بالا بالاهایی شبیه یک پرنده

شش ماهه شده یار بابا

شش ماهه شده یار بابا

لالایی میخونم بخوابی گلم نمونده توی خیمه آبی گلم

لالایی میخونم بخوابی گلم نمونده توی خیمه آبی گلم

0