آمار
منمو عاشقی منمو تاب و تب من و گدایی عقیله العرب

منمو عاشقی منمو تاب و تب من و گدایی عقیله العرب

خوبان روزگار مسلمان زینبند

خوبان روزگار مسلمان زینبند

زینت بابا اومده آبروی دنیا اومده

زینت بابا اومده آبروی دنیا اومده

تو طلوع و نوید سحری یه فرشته به شکل بشری

تو طلوع و نوید سحری یه فرشته به شکل بشری

آمده دنیا ماه دمش حضرت زینب سلطان عشق

آمده دنیا ماه دمش حضرت زینب سلطان عشق

سلام ای ماه شبای تار دو دنیا زینب یا زینب

سلام ای ماه شبای تار دو دنیا زینب یا زینب

به نام عشق به نام نامی حسین

به نام عشق به نام نامی حسین

ای آینه تمام زهرا

ای آینه تمام زهرا

اگه نگاه کنی با قلبت تو شهر کربلا تو هر شب

اگه نگاه کنی با قلبت تو شهر کربلا تو هر شب

هر کس که در این میکده نوکر شده باشد

هر کس که در این میکده نوکر شده باشد

صدای کی به گوش میرسه کیه که عطر و بوش میرسه

صدای کی به گوش میرسه کیه که عطر و بوش میرسه

من می مستور میبینم من همه جا شور میبینم

من می مستور میبینم من همه جا شور میبینم

بیرق و پرچم مدیون زینب عالم و ادم مجنون زینب

بیرق و پرچم مدیون زینب عالم و ادم مجنون زینب

قشنگترین شب عشقه این شور و حال تب عشقه

قشنگترین شب عشقه این شور و حال تب عشقه

امشب چه قیامت شده میخونه

امشب چه قیامت شده میخونه

امشب علی ولیمه به اهل جهان دهد

امشب علی ولیمه به اهل جهان دهد

اگه بیفتم به پات چی میشه

اگه بیفتم به پات چی میشه

اول تو از پیاله ی هستی چشیده ای

اول تو از پیاله ی هستی چشیده ای

0