آمار
وقتی دوا دعای مادره وقتی شفا صدای مادره

وقتی دوا دعای مادره وقتی شفا صدای مادره حاج محمود کریمی + دانلود صوت

میگن بهشت خدا زیر پای مادره

میگن بهشت خدا زیر پای مادره حاج محمد طاهری + دانلود صوت

یا سیدی مولا قمر بنی هاشم

یا سیدی مولا قمر بنی هاشم حاج محمود کریمی + دانلود صوت

واجب دیگه خدایی گفتن تبارک الله

واجب دیگه خدایی گفتن تبارک الله حاج محمد طاهری + دانلود صوت

میلاده اقامون ابالفضله ترانه لبهامون ابالفضله

میلاده اقامون ابالفضله ترانه لبهامون ابالفضله حاج مجید بنی فاطمه + دانلود صوت

جام جم ماه روی تو مستی ام از سبوی تو

جام جم ماه روی تو مستی ام از سبوی تو حاج محمود کریمی + دانلود صوت

تو اسمون قمر اربابه ستاره سحر اربابه

تو اسمون قمر اربابه ستاره سحر اربابه حاج مهدی میرداماد + دانلود صوت

بگذار سر به سینه من تا که بشنوی اواز عاشقونه رو

بگذار سر به سینه من تا که بشنوی اواز عاشقونه رو حاج محمود کریمی + دانلود صوت

این دنیا قشنگه با تو وقتی میشنوم صداتو

این دنیا قشنگه با تو وقتی میشنوم صداتو حاج محمود کریمی + دانلود صوت

باز به نام عشق من و شور شیدایی

باز به نام عشق من و شور شیدایی حاج محمود کریمی + دانلود صوت

از شرم تو ای مه جبین پشت ابراست ماه زمین

از شرم تو ای مه جبین پشت ابراست ماه زمین حاج محمود کریمی + دانلود صوت

من روز و شبم و تو فکر تو باشم

من روز و شبم و تو فکر تو باشم حاج محمود کریمی + دانلود صوت

مستم و مستی شده بهونه تو این دور و زمونه

مستم و مستی شده بهونه تو این دور و زمونه حاج مجید بنی فاطمه + دانلود صوت

مبدل السیئات بالحسنات

مبدل السیئات بالحسنات حاج محمد رضا طاهری + دانلود صوت

شیدایی اخر بن بست دره میخونه دره باغه

شیدایی اخر بن بست دره میخونه دره باغه حاج محمود کریمی + دانلود صوت

شب مهتاب اومد شراب ناب اومد

شب مهتاب اومد شراب ناب اومد حاج مهدی میرداماد + دانلود صوت

حسین ای که عشق همه شهدایی

حسین ای که عشق همه شهدایی حاج محمود کریمی + دانلود صوت

جنس این فاصله رو رسیدنی کن

جنس این فاصله رو رسیدنی کن حاج سید مجید بنی فاطمه + دانلود صوت

0