آمار
امشب زمین شده عرش اعلا

امشب زمین شده عرش اعلا

پیش از اینها روزگاری روزگاری داشتم

پیش از اینها روزگاری روزگاری داشتم

سرو رشید و امید شاه ما شا الله

سرو رشید و امید شاه ما شا الله

خوش قد و بالا جوون لیلا

خوش قد و بالا جوون لیلا

از مدینه اومده پیغمبر از نجف اومده اقام حیدر

از مدینه اومده پیغمبر از نجف اومده اقام حیدر

شب بارونه دلم منتظر مهمونه

شب بارونه دلم منتظر مهمونه

شده روشن چراغ سحرت لیلا

شده روشن چراغ سحرت لیلا

تو اسمونا بساط عاشقی بر پا میشه امشب

تو اسمونا بساط عاشقی بر پا میشه امشب

ما شبیه باباهامون با هم دیگه برادریم

ما شبیه باباهامون با هم دیگه برادریم

صدای ترانه مهتاب و میشنوم

صدای ترانه مهتاب و میشنوم

ای جانم علی اکبر جانانم علی اکبر

ای جانم علی اکبر جانانم علی اکبر

اسمت رو میزنه صدا تپش دلم

اسمت رو میزنه صدا تپش دلم

حبل المتین و ببینید ماه زمین و ببینید

حبل المتین و ببینید ماه زمین و ببینید

می افتم به دست و پای ابالفضل

می افتم به دست و پای ابالفضل

دل خورشید تب و تاب افتاد تا نگاهش به مهتاب افتاد

دل خورشید تب و تاب افتاد تا نگاهش به مهتاب افتاد

اومده اونی که پرچمداره

اومده اونی که پرچمداره

با تو با تو من تا ته جاده راهی ام

ای اهل حرم میر و علمدار خوش آمد

ارتش حسین به خط یل اصحاب اومد

0