آمار
اگه عاشق باشی حس نمیکنی ثانیه ها رو

اگه عاشق باشی حس نمیکنی ثانیه ها رو

دست گداییمون سمت کرمته

دست گداییمون سمت کرمته

وقتی که منو رو دستاشون میارن

وقتی که منو رو دستاشون میارن

میبارم تو قنوتم شبیه ابر بارون

میبارم تو قنوتم شبیه ابر بارون

ای خاک کاظمین تو عطر بهشت من

ای خاک کاظمین تو عطر بهشت من

ای به زندان کرده خلوت با خدا

ای به زندان کرده خلوت با خدا

در این زندان که ره بسته است پرواز صدایم را

در این زندان که ره بسته است پرواز صدایم را

همیشه درد دلامو گفتم با باب الحوائج

همیشه درد دلامو گفتم با باب الحوائج

من انتظار می کشم فراق یار می کشم

من انتظار می کشم فراق یار می کشم

شب شب شادی دل شادم

شب شب شادی دل شادم

ای گل بی خار من دلبر و دلدار من

ای گل بی خار من دلبر و دلدار من

غم دنیا کجا و لطف دستات

غم دنیا کجا و لطف دستات

از شوق میمیرم اگه بگن

از شوق میمیرم اگه بگن اونی که میخواستی همینه

عشق و سرنوشت صاحب بهشت

عشق و سرنوشت صاحب بهشت

فقط نه امشب که میلادشه

فقط نه امشب که میلادشه

فصل به فصل سال به سال

فصل به فصل سال به سال

برگرد ماه دل آرا برگرد یوسف زهرا

برگرد ماه دل آرا برگرد یوسف زهرا

همین روزاست که بیاد نور نیرین

همین روزاست که بیاد نور نیرین

0