آمار
حرف دلم از قدیمه عشق من این نوکریمه

حرف دلم از قدیمه عشق من این نوکریمه حاج مجید بنی فاطمه + دانلود صوت

چقدر نام تو زیباست ابا عبد الله

چقدر نام تو زیباست ابا عبد الله

جمال غیب خداوند مظهرش زهراست

جمال غیب خداوند مظهرش زهراست کربلایی حسین طاهری + دانلود صوت

جلو چشمای من داری جون میکنی

جلو چشمای من داری جون میکنی حاج محمود کریمی + دانلود صوت

ماه شب تار زینب سالار زینب

ماه شب تار زینب سالار زینب حاج محمود کریمی + دانلود صوت

بیا اسما کمک حالم دلم دریایی از درده

بیا اسما کمک حالم دلم دریایی از درده حاج محمود کریمی + دانلود صوت

بد به دلت راه نده اقا من که نمردم

بد به دلت راه نده اقا من که نمردم حاج مهدی میرداماد + دانلود صوت

باور نمی کنم به خدا در نسوخته

باور نمی کنم به خدا در نسوخته حاج محمد طاهری + دانلود صوت

باز برای مشک تو عباس چشم من و خواهرت دریاست

باز برای مشک تو عباس چشم من و خواهرت دریاست حاج محمود کریمی + دانلود صوت

با اشک لرزون اومدم با قلب محزون اومدم

با اشک لرزون اومدم با قلب محزون اومدم حاج مهدی میرداماد + دانلود صوت

اومدم با کوله بار غم با یاد غم اهل حرم

اومدم با کوله بار غم با یاد غم اهل حرم کربلایی حسین طاهری + دانلود صوت

اگر دیدی گل یاسی به روی چهره نم دارد

اگر دیدی گل یاسی به روی چهره نم دارد حاج مهدی میرداماد + دانلود صوت

بیا تا یه سیب سرخ و بو کنیم

بیا تا یه سیب سرخ و بو کنیم حاج محمود کریمی + دانلود صوت

لوح و قلم میگه حسین شادی و غم میگه حسین

لوح و قلم میگه حسین شادی و غم میگه حسین حاج محمود کریمی + دانلود صوت

تو محرم می باره چشمامون

تو محرم می باره چشمامون حاج محمود کریمی + دانلود صوت

علمدار علمت و نگه دار دست علی به همرات

علمدار علمت و نگه دار دست علی به همرات حاج محمود کریمی + دانلود صوت

تموم لشکر اومدن برای بیعت با حسین

تموم لشکر اومدن برای بیعت با حسین کربلایی حسین طاهری + دانلود صوت

شعر و سبک جدید وفات ام البنین

شعر و سبک جدید وفات حضرت ام البنین + همراه دانلود صوت

0