آمار
روزی که نام عشق بازان را نوشتند

روزی که نام عشق بازان را نوشتند ولادت امام رضا

گفتم میاد بابا گفتن که رویامه

گفتم میاد بابا گفتن که رویامه حاج مجید بنی فاطمه + دانلود صوت

خونابه های لبت و می شورم با اشکام بابا

خونابه های لبت و می شورم با اشکام بابا حاج مهدی میرداماد + دانلود صوت

دلی که عاشق محن داره

دلی که عاشق محن داره کربلایی حسین طاهری + دانلود صوت

یک زینب و یک کاروان شد همسفر با ساربان

یک زینب و یک کاروان شد همسفر با ساربان حاج محمود کریمی + دانلود صوت

ببین دل زار زینب نگاه و اسرار زینب

ببین دل زار زینب نگاه و اسرار زینب حاج محمود کریمی + دانلود صوت

ببار ای بارون ببار بر دلم گریه کن خون ببار

ببار ای بارون ببار بر دلم گریه کن خون ببار حاج محمود کریمی + دانلود صوت

0