آمار
تموم شده کار تو شروع شده کار من

تموم شده کار تو شروع شده کار من

منزل به منزل از روی ناقه

منزل به منزل از روی ناقه

آن که نامش کرده عالم را مسخر زینب است

آن که نامش کرده عالم را مسخر زینب است

شد همسفر با ساربان علی نوحوا

شد همسفر با ساربان علی نوحوا

تموم زندگیم مال حسینه

تموم زندگیم مال حسینه

خوش به حال هر کسی که این روزا

خوش به حال هر کسی که این روزا

مصباح الهدی سفینه النجات

مصباح الهدی سفینه النجات

تقویم اولین نفسهاشو داره میکشه بازت

تقویم اولین نفسهاشو داره میکشه بازت

عمرم با تو با برکته اقای من

عمرم با تو با برکته اقای من

بی سر غریب مادر محروم حسین مظلوم

بی سر غریب مادر محروم حسین مظلوم

سال نو خوبِ اگه با تو شروع بشه حسین

سال نو خوبِ اگه با تو شروع بشه حسین

ای کعبه ی دل کوی تو یا حضرت هادی

ای کعبه ی دل کوی تو یا حضرت هادی

یه عتبات و یه قم توی دل زائرات

یه عتبات و یه قم توی دل زائرات

قیامت میکنه تو قلبم روضه ها

قیامت میکنه تو قلبم روضه ها

آیینه چشم می کندم سیر حالتان

آیینه چشم می کندم سیر حالتان

توی غریبای عالم کسی مثل تو غریب نیست

توی غریبای عالم کسی مثل تو غریب نیست

یا محول الحول و الاحوال

یا محول الحول و الاحوال

بی کسی منو غربت سامره

بی کسی منو غربت سامره

0