آمار
به سر رسیده ناله شب گیر

به سر رسیده ناله شب گیر

سید و سالار شهیدان حسین

سید و سالار شهیدان حسین

امام هفتم ما پاره پاره شد جگرش

امام هفتم ما پاره پاره شد جگرش

ای وارث پیمبر و قرآن و دین بیا

ای وارث پیمبر و قرآن و دین بیا

ساقیا حسرت لب های ترک خورده ات

ساقیا حسرت لب های ترک خورده ات

کنج سیاه چال غریبی عزیز داشت

کنج سیاه چال غریبی عزیز داشت

سلام و درود خداوند اکبر

سلام و درود خداوند اکبر

نا خورده شراب میخروشیم

نا خورده شراب میخروشیم

بی جانم و جان می شود موسی بن جعفر

بی جانم و جان می شود موسی بن جعفر

شده تسبیحی به دستش دونه دونه‌های زنجیر

شده تسبیحی به دستش دونه دونه‌های زنجیر

تموم جسم تو سیاهه و خونی

تموم جسم تو سیاهه و خونی

گرفتارم که خورده عمریه گره کارم

گرفتارم که خورده عمریه گره کارم

زیر سنگینی زنجیر سرش افتاده

زیر سنگینی زنجیر سرش افتاده

عمری زدیم از دل صدا باب الحوائج را

عمری زدیم از دل صدا باب الحوائج را

الحمد لله که سالمو با تو شروع میکنم آقا

الحمد لله که سالمو با تو شروع میکنم آقا

سلام ایزد منان به زینب کبری

سلام ایزد منان به زینب کبری

این مدتی که می گذرد در عزای تو

این مدتی که می گذرد در عزای تو

یه دختری که همه عمرش غریب بود از ابتدا

یه دختری که همه عمرش غریب بود از ابتدا

0