آمار
یا امین الرحمان یا شریک القرآن

یا امین الرحمان یا شریک القرآن

تا موذن حرم اذان تو به علی ولی الله میرسه

تا موذن حرم اذان تو به علی ولی الله میرسه

افتاده به خاک شیر لشکر

افتاده به خاک شیر لشکر

از خیمه یل حیدر آمد

از خیمه یل حیدر آمد

بهتر بگم به تو نمیشه دیگه علی اکبر بگم

بهتر بگم به تو نمیشه دیگه علی اکبر بگم

اون بالا بالاهایی شبیه یک پرنده

اون بالا بالاهایی شبیه یک پرنده

لالایی میخونم بخوابی گلم نمونده توی خیمه آبی گلم

لالایی میخونم بخوابی گلم نمونده توی خیمه آبی گلم

غزال سپاه من دلاور صف شکن

غزال سپاه من دلاور صف شکن

به نام خدا به نام کرم ابن الکریم اومد از حرم

به نام خدا به نام کرم ابن الکریم اومد از حرم

کبوتر تو ام دوست دارم آسمونتو

کبوتر تو ام دوست دارم آسمونتو

سرباز آخرم مدافع حرم

سرباز آخرم مدافع حرم

دست من به مویی بنده قاتلت داره میخنده

دست من به مویی بنده قاتلت داره میخنده

با غم بی کسی سر کردی دیده از خون دل تر کردی

با غم بی کسی سر کردی دیده از خون دل تر کردی

بابایی تویی خورشید منی چرا با رنگ سرخی شفق میای

بابایی تویی خورشید منی چرا با رنگ سرخی شفق میای

این پا و اون پا نکن بابا چشمامو دریا نکن بابا

این پا و اون پا نکن بابا چشمامو دریا نکن بابا

شبا که خوابتو میبنم تو خواب چشام میسوزه

شبا که خوابتو میبنم تو خواب چشام میسوزه

در ویرانه مهمان دارم

در ویرانه مهمان دارم

کربلا یا کربلا رسیده از راه قافله

کربلا یا کربلا رسیده از راه قافله

0