آمار
نور تو چشماش نور مهتابه

نور تو چشماش نور مهتابه

ای سحر اربابم ای جگر اربابم

ای سحر اربابم ای جگر اربابم

پا تا سر پیغمبر قد و بالا خودِ حیدر

پا تا سر پیغمبر قد و بالا خودِ حیدر

امشب زمین شده عرش اعلا

امشب زمین شده عرش اعلا

پیش از اینها روزگاری روزگاری داشتم

پیش از اینها روزگاری روزگاری داشتم

سرو رشید و امید شاه ما شا الله

سرو رشید و امید شاه ما شا الله

خوش قد و بالا جوون لیلا

خوش قد و بالا جوون لیلا

از مدینه اومده پیغمبر از نجف اومده اقام حیدر

از مدینه اومده پیغمبر از نجف اومده اقام حیدر

شب بارونه دلم منتظر مهمونه

شب بارونه دلم منتظر مهمونه

شده روشن چراغ سحرت لیلا

شده روشن چراغ سحرت لیلا

تو اسمونا بساط عاشقی بر پا میشه امشب

تو اسمونا بساط عاشقی بر پا میشه امشب

ما شبیه باباهامون با هم دیگه برادریم

ما شبیه باباهامون با هم دیگه برادریم

صدای ترانه مهتاب و میشنوم

صدای ترانه مهتاب و میشنوم

ای جانم علی اکبر جانانم علی اکبر

ای جانم علی اکبر جانانم علی اکبر

شعر و سبک جدید محرم و صفر 1397

شعر و سبک جدید شهادت حضرت علی اکبر محرم ۱۳۹۷

0