آه بساطم بغیر آه ندارد

آه بساطم بغیر آه ندارد

کاش بیایی به سرم راه ندارم

قطره ای از اشک تو کافیست ببینیم

روشنی خیمه ما ماه ندارد

شیعه به دنبال لطف توست کجایی

شیعه بغیر از تو تکیه گاه ندارد

ما همه جمعیم در این روضه نشستیم

خصم نگوید علی سپاه ندارد

من که خودم را فروختم به پشیزی

هیچ کس اینقدر اشتباه ندارد

حرف زیاد است ولی مثل دو تا بیت

هیچ گدا نامه ای به شاه ندارد

گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم

خواجه مگر بنده سیاه ندارد

شکر خدا را که در پناه حسینیم

عالم از این خوب تر پناه ندارد

روی دو دستش گرفت رو به همه زد

آب دهیدش اگر گناه ندارد

رو به همه زد ولی هلهله کردند

گفت که لب میزند صلاح ندارد

 

.
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ کربلایی حسین طاهری هفتگی
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.