ابتلایش فرق داشت

ابتلایش فرق داشت چون که در نزد عمو قالو بلایش فرق داشت

بر عمو لبیک گفت وقت حجش بود و لحن ربنایش فرق داشت

مثل نامش خاص بود روضه ی او با همه حال و هوایش فرق داشت

لا افارق بود علی صوت غرای انا ابن المجتبایش فرق داشت

هم سپر شد هم قلم ای به قربانش که جنس دست هایش فرق داشت

گشت آویزان به پوست پس گریز روضه ی دست جدایش فرق داشت

بین آغوش حسین آخرین نذری این قربان منایش فرق داشت

گفت وا اماه لیک آخرین دم خواهش مادر بیایش فرق داشت

با سه شعبه ذبح شد گرچه با شش ماهه خیلی حجم نایش فرق داشت

ماند در گودال آه وقت دفنش استخوان هایش صدایش فرق داشت

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.