ابروانش مثل دو بال پرستو در هم است

ابروانش مثل دو بال پرستو در هم است

اینکه می آید چرا این قدر ابرو در هم است

گونه های آبدار و زلف در دست نسیم

شاخه های بید مشک و آلبالو در هم است

میوزد بر خاک تشنه مهربان و خشمگین

چشم هایش دسته ای از شیر و آهو در هم است

باد مویش میبرد یا گیسوانش باد را

آنقدر گیسو و باد و باد و گیسو در هم است

چند نقطه ناگهان باران و تیر و چشم وآه

مرد سر آورده پایین تیر و زانو در هم است

غنچه غنچه لاله و یاس و اقاقی برتنش

زخم تیر و زخم تیغ و زخم چاقو در هم است

شاعر: مهدی رحیمی

.

شب ۲۴ صفر ۸۷ حاج محمود کریمی
.
متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
.
Mohjatt.blog.ir
Mohjat.net
.