محرم 99 کلیک کنید

حاج محمود کریمی – از درد تو تمام تنم تیر می کشد

از درد تو تمام تنم تیر می کشد

از درد تو تمام تنم تیر می کشد

وقتی کسی به روی تو شمشیر می کشد

طاقت ندارم این همه تنها ببینمت

وقتی که چله چله کمان تیر می کشد

این بغض جان ستان که تو بی کس ترین شدی

پای مرا به بازی تقدیر می کشد

ای قاری همیشه ی قرآن آسمان

کار تو جزء جزء به تفسیر می کشد

اینکه ز هر طرف نفست را گرفته اند

آن کوچه را به مسلخ تصویر می کشد

برخیز ای امام نماز فرشته ها

لشکر برای قتل تو تکبیر می کشد

****

تشنه کام از حرم میرسد عبدالله

یا حسن میاید جانب ثارالله

میرسد از خیمه  با صدای گریه

نو گله باغ حرم  نی به دستش  شمیشیر

تا رساند یاری بر اباعبدالله

روز اول به عمو چشم خود وا کرده

با صدای  حسین  یاد بابا  کرده

دست در دست عمو  بوده از اول عمر

یادگاری حسن  به سر دوش عمو

هر زمان خوابیده سر خود  بنهاده

روی اغوش عمو  هر زمان خندیده

با تبسم هایش  شده مدهوش عمو

هر زمان دیده ی او اشک باران شده است

حسن ادم ها را گفته در گوش عمو

اشک او اشک عمو  درد او درد عمو

عشق او عشق عمو حزن او حزن عمو

نوش او  نوش عمو  حال بنگر  که چنین

میرسد از خیمه با صدای گریه

صبح عاشورا گفت شاه دین با زینب

که مباد عبد الله سوی میدان اید

گر بیاید وسط خیل شمشیر زنان

به لبم جان امد

گر که من افتادم به روی خاک مباد

یادگار حسنم فکر یاری بکند

بی قراری بکند

سوی میدان بدود تا که کاری بکند

دست او را بگیر به سوی خیمه ببر

من ندارم طاقت تا که شرمنده شوم

پیش روی حسنم

چشم او را بگیر که مبادا بیند

من به روی زمین زیر شمشیر کین

دست و پایی بزنم

ساعتی نگذشته ناگهان از سر زین

شاه افتاد زمین

طفل دست از عمه به در اورد و دوید

تا کند یاری ان دلبر صدر نشین

دید در لجه خون شاه دین افتاده

بی شمار است به تن زخم های بدنش

هر کسی دور عمو تیغ در دستانش

تیر در چله کین

نیزه در امد و شد سنگ ها گشته رها

زیر ان بارش سنگ روی زانوی عمو

گشت ارام ولی سیل خون می اید

از سر و روی عمو

شده خاک الوده تار گیسوی عمو

پاره از سنگ شده طاق ابروی عمو

تیغ بشکافته است دست و بازوی عمو

نیزه ای رفته فرو تا به پهلوی عمو

****

زلف بر باد نده تا ندهی بر بارم

ناز بنیاد نکن تا نکنی بنیادم

گفتم لب تشنه را نبینم دیدم

گفتم دم دشنه را نبینم دیدم

گفتم که فراق را نبینم دیدم

امد به سرم از انچه میترسیدم

چه کسی تو رو کشته عالم و بیچاره کرده

چه کسی تو رو کشته زینب و اواره کرده

 

از درد تو تمام تنم تیر می کشد

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0