از علی دم بزن اما دم مولا حسن است

از علی دم بزن اما دم مولا حسن است

هر دمادم نفس حضرت زهرا حسن است

ما همه بنده و این قوم خداوندانند

ما همه خاک ولی عرش معلا حسن است

عرش گفتیم و غلط بود نفهمیدن که

سومین رکعت پیغمبر عظما حسن است

او عظیم است و قدیم و است و رحیم و است و کریم

چارده تن حسن انگار که تنها حسن است

دم ما هست حسن باز دم ماست حسن

درد ما تا که حسین است مداوا حسن است

هر حسینیه از اول حسنیه بوده است

به حسن کار محرم همه اش با حسن است

پسرانش همه در کرب و بلا می گفتند

آی فرزند حسن نیز سرا پا حسن است

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.