امشب دلم را بسته ام بر تار زلف دلبرم

امشب دلم را بسته ام بر تار زلف دلبرم

مست علی اصغرم مست علی اصغرم

امشب توسل کرده ام بر دلبر مه منظرم

مست علی اصغرم مست علی اصغرم

امشب نماز عشق می خوانم به یاد سرورم

مست علی اصغرم مست علی اصغرم

با فخر گویم حلقه درگوش علی اصغرم

مست علی اصغرم مست علی اصغرم

*****

در توبه آدم سوی تو دست دعا برداشته

یابن امیرالمومنین یابن امیر المومنین

خضر نبی از جام تو آب بقا برداشته

یابن امیرالمومنین یابن امیر المومنین

از چوبه گهواره ات موسی عصا برداشته

یابن امیرالمومنین یابن امیر المومنین

از رشته قنداقه ات عیسی شفا برداشته

یابن امیرالمومنین یابن امیر المومنین

با نام تو از شعله ابراهیم پا برداشته

یابن امیرالمومنین یابن امیر المومنین

فخرت همین بس بوسه ات خیرالنسا برداشته

یابن امیرالمومنین یابن امیر المومنین

برپنجه های کوچکت نبض زمان است و زمین

یابن امیرالمومنین یابن امیر المومنین

برطلعت رویت عیان نقش امیر المومنین

یابن امیرالمومنین یابن امیر المومنین

****

تا هست پا بر جا لب های عشق پا برجا تویی

باب الحوایج یا علی باب الحوایج  یا علی

خیل بنی آدم تمامی بنده  و مولا تویی

باب الحوایج یا علی باب الحوایج  یا علی

چشم و چراغ خاندان و عترت طاها تویی

باب الحوایج یا علی باب الحوایج  یا علی

گویا حسین ابن  علی دوم زهرا تویی

باب الحوایج یا علی باب الحوایج  یا علی

آرامش جان حسین و زینب کبری تویی

باب الحوایج یا علی باب الحوایج  یا علی

 

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.