ای غریبان جهان منتظرت

ای غریبان جهان منتظرت

همه دل سوختگان منتظرت

مرتضی ندبه برایت خواند

فاطمه سینه زنان منتظرت

کی بقیع حسن آباد شود

جگرش ناله کنان منتظرت

بی کفن از تو کفن میخواهد

سر او روی سنان منتظرت

زینب خسته زمین افتاده

در حرم قدِ کمان منتظرت

علم افتاده و ساقی بی دست

مشک سقای جوان منتظرت

یک سه ساله که ز غم پیر شده

در خرابه نگران منتظرت

پرچم شاه خراسان هر شب

با تو گوید که جهان منتظرت

سال ها رفت و خبر از تو نشد

ای محرم رمضان منتظرت

صاحب مجلس روضه بنگر

نوحه و سوز و فغان منتظرت

شاعر: مجتبی روشن روان

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.