اگر سوخته بال و پر من حجابم شده سنگر من

اگر سوخته بال و پر من حجابم شده سنگر من

اگر سوخته در بین خیمه پر معجر من

****

پناه همه عمه زینب خود فاطمه عمه زینب

دم ذوالفقار علی بود دم عمه زینب

****

خراب چراغونه امشب قناری غزل خونه امشب

موهام فرش مهمون امشب دلم خونه امشب

****

بابا نبودی ببینی که موی سرم سوخت

بابا نبودی ببینی پر معجرم سوخت

بابا نبودی ببینی که خاکسترم سوخت

پرم سوخت حرم سوخت

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.