بازدید: 783 بازدید
متن مداحی کربلایی محمدحسین پویانفر

ای سایه بالا سر خواهر برادر

ای جان از جانِ خودم بهتر برادر

خواهر همان احساس مادر بر برادر

دارم برایت میشوم مادر برادر

ای سوره چشمی بر منه آیه بی انداز

یعنی نگاهی هم به همسایه بی انداز

یك باره دیگر بر سرم سایه بی انداز

بر خواهرانش سایه دارد هر برادر

چیزی بغیر از چشم تر دارم ندارم

از گوشه زندان خبر دارم ندارم

اصلا نمیدانم پدر دارم ندارم

دیدم كمالات پدر را در برادر

از جانب زلفت صبایی میفرستی

با التماس من دعایی میفرستی

دارالشفای من دوایی میفرستی

افتاده ام در گوشه بستر برادر

اینجا مسیر كوچه ها خوب است خوب است

وقتی نگاه مرد ها خوب است خوب است

حالا كه احوال رضا خوب است خوب است

از بس فنا گردیده ام من در برادر

در كوچه ها با حال بیمارم نبردند

وقتی رسیدم سمت بازارم نبردند

این معجری را كه سرم دارم نبردند

اینجا چه شانی دارد این معجر برادر

ای كاش مرغی را كسی بی پر نبیند

جسم برادر را كسی بی سر نبیند

هركس ببیند كاشكی خواهر نبیند

افتاده روی تل خاكستر برادر

نه تو جسارت دیده ای نه من جسارت

نه تو اسارت دیده ای نه من اسارت

نه تو به غارت رفته ای نه من به غارت

پس ما دو تا قربان آن خواهر برادر

با نیزه ای تا شاه را از حال بردند

یك یك تماما رو سوی اموال بردند

هر آن چه را كه بود در گودال بردند

تسبیح عبا عمامه انگشتر برادر

شاعر: علی اكبر لطیفیان

.
شب ۲۵ ماه رمضان ۱۴۰۰ محمد حسین پویانفر

مناجات با خدا
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.

 

مطالعه بیشتر