ببین حضرت حیدر آمد

ببین حضرت حیدر آمد جوانی پیغمبر آمد

به پا شد عجب محشری که به میدان علی اکبر آمد

فدای شکوهش فدای وقارش شده تیغ عشق و جنون ذوالفقارش

خروش اذا لا نُبالی مِنَ المَوت شد شعارش

چه غوغایی الله اکبر

چه دریایی الله اکبر

چه آقایی الله اکبر

*****

ببین شور عشق و ادب را دلش کربلای حسین است

به قربان قبر رفیعی که پایین پای حسین است

سلام دو عالم به جان غیورش سلام دو عالم به خورشید نورش

که شش گوشه شد قبر عالم با حضورش

شهیدان غرق شور و آه اند

فدای نام ثار الله اند

علی اکبر های این راه اند

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.