کربلایی نریمان پناهی – بدنت زیر هجوم و دست و پا

بازدید: 964 بازدید
بدنت زیر هجوم و دست و پا شد پامال

بدنت زیر هجوم و دست و پا شد پامال

بدنت زیر هجوم و دست و پا شد پامال

ای وای ای وای ای وای امان از گودال

سر پیراهن و عمامه تو شد جنجال

ای وای ای وای ای وای امان از گودال

با لبای تشنه افتادی رو خاکا بی حال

ای وای ای وای ای وای امان از گودال

شد به زیر نیزه ها پیکر مجروحت چال

ای وای ای وای ای وای امان از گودال

مردم و زنده شدم تا دیدم اومد قتال

شدی غرق خون اسیر دست و پای دجال

ای وای ای وای ای وای امان از گودال

میزد از قفا به روی حنجرت مالامال

ای وای ای وای ای وای امان از گودال

لشکری دور و بر جسم تو بودن خوشحال

ای وای ای وای ای وای امان از گودال

کم شد از روی سرم سایه بخت و اقبال

ای وای ای وای ای وای امان از گودال

ذوالجناح به سمت خیمه تا اومد خونین یال

ای وای ای وای ای وای امان از گودال

اومدن حرومیا تا که بدزدن خلخال

ای وای ای وای ای وای امان از گودال

افتادن با تازیونه همه جون اطفال

ای وای ای وای ای وای امان از گودال

 

لینک دانلود از تلگرام می باشد

دانلود فایل صوتی از اینجا

.

جمعه 17 بهمن 99 کربلایی نریمان پناهی هیئت هفتگی
.
متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
.
Mohjatt.blog.ir
Mohjat.net
.