بزرگداشت سردار سلیمانی ۱۳۹۸ طاهری

بزرگداشت سردار سلیمانی ۱۳۹۸ طاهری

روضه

کو کتاب زمان که دل آن را

با سر انگشت خود ورق بزند

خط کشد بر جریده باطل

سر فرازانه حرف حق بزند

شب سر انجام رخت بر بندد

صبح لبریز روشنا قطعیست

لحظه ای شک به سینه راه مده

وعده نصرت خدا قطعیست

آسمان و زمین سپاه خداست

مثل رود اند در خروشانی

به سلیمان قسم که پیروز است

لشکر قاسم سلیمانی

این زمان لطف کار ما برتر

از همه برهه های تاریخ است

سیلی ما به دشمنان امروز

درس عبرت برای تاریخ است

گر چه موشک ز ما اصابت کرد

بر دل پایگاه آمریکا

اولین انتقام ما بوده است

در ره است انتقام ها فردا

حاج قاسم نداشت پایانی

دل اهل جهان اسیرش بود

که نشان تداوم این راه

روز تشییع بی نظیرش بود

به خدا صحنه قیامت بود

قم و کرمان و مشهد و تهران

آفرین بر وفای این مردم

آفرین بر شکوهت ای ایران

چونکه ما پیروان زهراییم

نسل زهرا همیشه پیروز است

مثل روز است روشن این باور

که علی آفتاب هر روز است

همه را مادر آن شب آخر

یک به یک تا سحر دعا کرده است

به گمانم که شیعه را حتی

بین دیوار و در دعا کرده است

یک طرف بعد هجر پیغمبر

مرگ را از خدای خود میخواست

یک طرف غربت علی میدید

ناله میزد ز دل علی تنهاست

دل عالم برای زهرا سوخت

بس که تشییع او غریبانه است

موقع غسل او علی تنهاست

شاهد زخم بازو و شانه است

آفرین بر وفای شما مردم

 

 

نوحه حسین طاهری

از جان گذشتن در راه رهبر

درس قیام زهرای اطهر

فاطمه مظهر استقامت

فاطمه چون علی با شهامت تا قیامت

جاودانه میمانی مادر شهیدانی

از شکوه تو باقی شوکت مسلمانی

در سینه ما شور جهاد است

خون تو رمز این اتحاد است

شیعه و وحدت و همزبانی

این بود معنی قهرمانی

اربعین حسین شد جهانی

اسوه شهیدانی قاسم سلیمانی

زنده چون ابو مهدی در عراق و ایرانی

بشکن سکوت و وقت قیامه

راه شهادت دارد ادامه

از رجز هایمان گشته غوغا

چون ریاض و تلاویو و حیفا

لرزه افتاده بر آمریکا

پس بگو مرگ بر آمریکا

میشود چه طوفانی چه سپاه و مردانی

مانده بعد از این سیلی انتقام پایانی

 

 

 

رجزخوانی حسین طاهری

وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد

ارتش عالم نتواند که جوابم دهد

از اشک به هر چهره روان چشمه آب است

گل نیست ولی شهر پر از عطر گلاب است

سوزانده اگر حادثه پروانه ما را

لرزانده اگر بار غمی شانه ما را

در فطرت یاران علی دوست بدی نیست

جز خون شجاعانه حجر ابن عدی نیست

از مرگ چه باکیست در این راه حسینی

از مرگ نترسیم که فرمود خمینی

ما را بکشید ای دلتان زار تر از پیش

بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش

وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد

ارتش عالم نتواند که جوابم دهد

باید که در این حادثه توبیخ شود خصم

درسی بدهیم عبرت تاریخ شود خصم

ای شبزدگان از صف خورشید بترسید

از سایه خود نیز بترسید بترسید

این راه که بی ره رو دگر نیست بدانید

دوران بزن در رو دگر نیست بدانید

گر فکر پناهی به دنیال سرابید

در کل جهان منطقه امن نیابید

هر گوشه این خاک کنون حادثه خیز است

چون از سوی ما هر چه گزینه روی میز است

وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد

ارتش عالم نتواند که جوابم دهد

چون لشکر مختار همه منتقمانیم

ایرانی پر جاذبه مانند کیانیم

برخیز و برو خصم که بغداد خراب است

چون لشکری از منتقمان پا به رکاب است

تهدید شدی خصم برو از چه نشستی

در راه سلیمانی ما نیست شکستی

حق داری اگر خصم که از ما بهراسی

در حمله ما راه فراری نشناسی

امداد خدا طبق شواهد شده حتمی

پیروزی مردان مجاهد شده حتمی

از خون سلیمانی سردار به زودی

برچیده شود دولت خون خوار سعودی

دیدیم اگر چه همه بی دینی شان را

بر خاک بمالیم همه بینی شان را

وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد

ارتش عالم نتواند که جوابم دهد

دشمن بهراسد صف مردان سپاه است

چون کاخ سفید آینه روز سیاه است

هر چند که دشمن پی احیای کجی هاست

این خاک پر از غیرت محسنن حججی هاست

جانم به فراوانی این کشور سلمان

عشاق سلیمانی این کشور سلمان

ای دشمن ما خط و نشان کم بکش امروز

تو مرد عمل نیستی این شعله بیفروز

دستی به بدن هست در این صحنه پیکار

حاشا که بیفتد علم از دست علمدار

حیف است که او در دل بستر بدهد جان

باید که چونان مالک اشتر بدهد جان

از دیده سردار گل صاعقه سر زد

یک لنگه کفششد به سر خصم بیاَرزد

وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد

ارتش عالم نتواند که جوابم دهد

آن چکمه که بر سینه دشمن بفشاریم

در گام دوم بر گلوی خصم بذاریم

هیهات که پیروز شود دشمن اسلام

در جبهه بحرین و عراق و یمن و شام

ای دشمن قدار ببین غرق تلاشیم

تا منتقم لحظه به لحظه ز تو باشیم

هر چند که خود آینه مرگ و شکستیم

این حمله فقط بوده به تو ضربه شستی

وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد

ارتش عالم نتواند که جوابم دهد

ای دشمن قدار خیالات مبافید

نابود شوی گر بشوی فکر تلافی

ما قدرت حقیم تلاویو ضعیف است

ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف است

بگشوده روی ما نظر گاه تو ای قدس

از کرب و بلا می گذرد راه تو ای قدس

آه ای حرم محترم ای قدس می آییم

بر هیبت قاسم قسم ای قدس می آییم

ما پیرو زهرا و علی در پی نوریم

ما منتظر مهدی شان وقت ظهوریم

در روز ظهورش چه شگفت است مراسم

چون همره مهدیست ابومهدی قاسم

سردار به همراهی آن یار می آید

ای اهل حرم میر و علمدار می آید

ای حضرت صاحب زمان آماده ایم آماده ایم

بهر نبردی بی امان آماده ایم آماده ایم

 

 

بزرگداشت سردار سلیمانی ۱۳۹۸ طاهری + متن نوحه

 

www.Mohjat.net

@Mohjat_net
#Mohjat