به پای تو می میرم توی علی تقدیرم

به پای تو می میرم توی علی تقدیرم

حتی نمکه خونمو از سفره تو می گیریم

هر جا بری اونجا به قلبم راه داره

هر نفست خلقت صد عیسی داره

یه معنی مظهرالعجائب اینه

هر کاری که می کنی ایوالله داره

ایوالله به پر کشیدنت

ایوالله به حق رسیدینت

ایوااله به جنگ حسنت

به جنگ بدون جوشنت

ایوالله به شیوه در قلعه کندنت

یا حیدر یاحیدر یا علی مدد

.

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net