بیمار چشم یار طبیب دو عالم است

بیمار چشم یار طبیب دو عالم است

در هر دمش کرامت عیسی بن مریم است

آن کو گدای گوشه نشین شد به کوی دوست

بالله قسم که سلطنت عالمش کم است

پیغمبر خدا ندهد دل به گندمی

خال لب تو رهزن حوا و آدم است

ما پیش هر کسی دره دل وا نمیکنیم

در این حریم محرم کوی تو محرم است

در کوی تو غم دو جهان شادی دل است

بی تو تمام شادی خلق جهان غم است

نازم به دست بازو و تیغت بزن بکش

هر زخم تیغ تو به جگر عین مرهم است

پیوسته همچو کاه به بادم دهی و باز

ایمان من به عشق تو چون کوه محکم است

ما باغبان گلشن سبز محبتیم

از اشک سرخ ماست که این باغ خرم است

دست قضا نهاده از اول به دوش ما

باری که زیر آن کمر آسمان خم است

میثم گرفتم این که گذارد به عرش پا

خاک تو گر نشد به سرش خاک عالم است

شاعر: استاد سازگار

.

شب ۲۴ صفر ۸۷ حاج محمود کریمی
.
متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
.
Mohjatt.blog.ir
Mohjat.net
.